Kategori: LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ NEDİR?

  • Lisanssız Elektrik Üretimi

    Lisanssız elektrik üretimi; tüketicilerin yenilenebilir enerji kaynakları ile küçük ölçekli tesisler vasıtasıyla ülkenin enerji üretiminin arttırılmasını amaçlayan, lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğü bulunmaksızın gerçek ve tüzel kişilere 11 KW’a kadar elektrik üretme, kendi ihtiyaçlarını karşılayıp, fazlasını dağıtım şebekesine satma prensibine dayanan sistemdir. Lisanssız elektrik üretimi, yenilenebilir enerji kaynakları olan hidroelektrik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz gibi enrji kaynaklarını içerir. Lisanssız…